Tentang PPWS


PERSEKUTUAN PERKUMPULAN WANITA SARAWAK

Tujuan Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak (PPWS) ditubuhkan untuk membantu wanita di luar bandar dengan mewujudkan program terancang dan aktiviti yang memberi mereka didikan asas seperti pemakanan sihat, penjagaan kebersihan diri, masakan, kraftangan dan sebagainya. Penubuhan PPWS telah membuka peluang kepada ahli-ahli PPWS daripada seluruh Sarawak untuk berkongsi maklumat dalam pelbagai aspek/cabang ilmu.
 
Melalui penyertaan dalam badan sukarela seperti PPWS, ahli-ahli dapat memupuk kerjasama dan persefahaman selain bergaul mesra tanpa mengira latar belakang. PPWS turut menjalin kerjasama strategik dengan badan bukan kerajaan (NGO) lain, pelbagai agensi dan badan kerajaan tanpa mengira fahaman politik.
 
Jawatankuasa PPWS di Peringkat Induk dianggotai oleh 15 orang dan 2 orang ahli dilantik yang dipilih setiap 2 tahun sekali yang dipengerusikan oleh Pengerusi Negeri PPWS. PPWS mempunyai 1 orang Penasihat. Keahlian PPWS ialah seramai 15,581 orang di 427 Cawangan seluruh Sarawak setakat tahun 2019.
 
PPWS mempunyai 9 orang kakitangan tetap di 5 buah Pejabat PPWS di seluruh Sarawak yang diketuai oleh Setiausaha Eksekutif. PPWS menerima geran tetap tahunan daripada Kerajaan Negeri Sarawak. 5 bidang program diwujudkan di bawah PPWS untuk ahli-ahlinya iaitu keusahawanan, kemahiran, pengurusan organisasi, khidmat masyarakat dan kesejahteraan keluarga serta kesihatan.