Jumlah Keahlian Seluruh Negeri Sarawak

KawasanDaerahCawanganAhli
Biasa
Ahli
Bersekutu
Ahli Seumur
Hidup
Jumlah
Keseluruhan
Kuching/Samarahan 5 207 8,531 9 72 8,612
Sri Aman 2 55 1,580 - 5 1,585
Sibu/Sarikei/Kapit 6 63 2,031 - 17 2,048
Miri/Bintulu 5 29 830 - 86 916
Limbang/Lawas 2 73 2,405 - 15 2,420
Jumlah 20 427 15,337 9 195 15,581