Jumlah Keahlian Seluruh Negeri Sarawak

KawasanDaerahCawanganAhli
Biasa
Ahli
Bersekutu
Ahli Seumur
Hidup
Jumlah
Keseluruhan
Kuching/Samarahan 5 204 8,531 9 72 8,612
Sri Aman 2 56 1,505 - 5 1,510
Sibu/Sarikei/Kapit 6 64 2,079 2 18 2,099
Miri/Bintulu 5 32 754 - 77 831
Limbang/Lawas 2 64 2,249 - 15 2,264
Jumlah 20 420 15,118 11 187 15,316